Torba Yasada Neler Var. İşte öne çıkanlar…

torba yasaBazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Bu yasa ile yaklaşık 80 farklı kanunda değişiklik yapıldı. Birçok farklı kanunda değişikliğin aynı yasa tasarısı içerisinde yapılması Torba Yasa olarak adlandırılır.

Bürokrasi, Torba Kanunlarla siyaset üzerinde etkinliğini gösterir. Siyaseti bu şekilde manipüle eder. Hükümetler ne kadar muktedir olurlarsa olsunlar, bürokrasi torba yasaların içine monte ettiği kanunlarla siyaseti istediği şekilde yönlendirir.

TORBA YASA İLE GETİRİLEN DÜZENLEMELER…

Vergi borcundan bunalanlara… Birikmiş vergi, elektrik, su, emlak borcundan bunalanlar nefes alacak: Bu borçlar TEFE ya da ÜFE’ye göre güncellenecek. Ve 36 taksite bölünecek.

Boykotçulara af: 120 liranın altındaki idari para cezaları silinecek. 31 Temmuz 2010 tarihinden önce kesilen park cezaları, emniyet kemerini takmama cezaları, seçim veya referandumda oy kullanmama nedeniyle verilen cezalar bu kapsamda yok sayılacak.
Sigara cezası baki: Ancak sigara cezası kapsam dışında. Kasım 2010’a kadar 5 bin 952 kişiye 532 bin 572 liralık kapalı yerde sigara içme cezası kesildi. Bunların ne kadarı tahsil edildi, belirsiz.
Öğrencilere… Gel, yine gel: 12 Eylül 1980’den sonra her ne sebeple olursa olsun üniversiteden atılanlara geri dönebilecek. Aftan, türban nedeniyle okula devam edemeyenler, disiplin cezası alanlar da yararlanabilecek. Üniversiteden atılma kalkacak. Ancak harçlar okulda kalınan süre uzadıkça yüzde 400-500 artacak. Harcını ödemeyen okuyamayacak.

EHLİYET YENİLEME 15 TL

Ehliyetler süreli verilecek. İlk defa sürücü belgesi alanlar, en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilecek. Ehliyet yenilemede 15 lira alınacak.

Babaya da 24 ay doğum izni: Kadın memurlara çocuk bakımı için 24 ay ücretsiz izin alabilecekler. Anne bu izni kullanamaz ise baba memura da doğum sonrası 24 aya kadar ücretsiz izin verilebilecek. Anne doğum esnasında veya sonrasında ölümü halinde memur babaya, anne için öngörülen ücretli ve ücretsiz izinler kullandırılacak. Doğum sonrası normalde 3 gün olan babalık izni de 10 güne çıkacak.

Üç yeni çalışma modeli geliyor: Çağrı üzerine çalışma, evden çalışma ve uzaktan çalışma. Her üç modeldede sözleşme yapılacak. Her üç çalışma modelinde de, işçinin iş sağlığı ve güvenliğinden işveren sorumlu olacak.
Yeşilkarta dondurma: Yeşilkartlı işe girince kartı dondurulacak, çıkınca yeniden alacak.
Şoföre, artiste: Aksi ve kamyon şoförleri, el sanatlarıyla uğraşan kadınlar, müzisyenler, şarkıcılar, dizi film oyuncuları ve sporcular 17 gün üzerinden prim ödeyerek sosyal güvenlik sistemine dahil olabilecekler. Eskiden bu süre 30 gündü.
Bakkal Fevzi Abi’ye… Bakkaldan bira siparişine son: İnternetten içki-sigara yasağı telefon, TV ve faksı da kapsayacak şekilde genişleyecek. Bu durumda bakkal ve marketten telefon siparişiyle içki-sigara alınamayacak.
21 bakanlık ve kuruluşa uzman ve yardımcı kadrosu veriliyor. Şanslı kurumlar arasında Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Dışişleri bakanlıkları ve SHÇEK de var.
Başta TOBB olmak üzere esnaf ve sanatkar odaları üyelerinin borçları da af kapsamına girecek. Anaparalar yasal düzenleme çıktıktan sonraki 6 ay içinde ödenirse faiz ve gecikme faizi silinecek.
Vakıflara ait taşınmazlarda kiracılar 30 Kasım 2010 tarihine kadar ödemedikleri kiraları, yasa çıktıktan sonra 2 ay içinde öderlerse gecikme faizi ve diğer alacaklardan vazgeçilecek.
KOBİ’lerin KOSGEB’den alıp ödemedikleri kredilerin faizinden vazgeçilecek.
Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli ve müşterek bahis veya şans oyunlarını oynatanlar ya da oynanmasına yer veya imkan sağlayanlar, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacak.

Yurt  dışında  oynatılan  spor  müsabakalarına   dayalı   sabit  ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını internet yoluyla ve sair suretle erişim sağlayarak Türkiye’den  oynanmasına  imkan  sağlayan kişiler, 4 yıldan 6 yıla kadar  hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli  veya müşterek bahis ya da şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden kişiler için 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası öngörülüyor.

Kişileri, reklam vermek ve sair surette, spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası alacak.

 DİYANET İSMİ KULLANILAMAYACAK

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunu’nda öngörülen değişiklikle, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın izin verdiği vakıf, kurum ve kuruluşlar dışında, diğer kurum ve kuruluşlar ile özel ve tüzel kişiler tarafından “Diyanet” kelimesi isim olarak kullanılamayacak.

VEKİL DİN GÖREVLİLERİNE ATAMA

30 Haziran 2013 itibariyle Diyanet İşleri Başkanlığı’na vekil Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapmakta olanlar ile 4 Mayıs 2005 ile 30 Haziran 2013 tarihleri arasında en az üç ay bu görevi yapmış olanlar, düzenlemenin yürürlüğe girmesinden itibaren 3 ay içinde müracaat etmeleri halinde ve yeterlilik belgesine sahip olmaları koşuluyla Başkanlık tarafından ilgili kadrolara atanacak. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamayacak.

Ankara Bilge Üniversitesi’nin ismi, Yüksek İhtisas Üniversitesi olarak değiştirilecek.

SÜRÜCÜ BELGELERİNE ULUSLARARASI TANIMA

Karayolları Trafik Kanunu’nda yer alan “Otomobil”, “Kamyonet”, “Otobüs”, “Motosiklet”, “Bisiklet” ve “Motorlu bisiklet” tanımları değiştirilerek, aynı maddeye “Motorlu taşıt sürücüsü sertifikası”, “Sürücü belgesi” ve “Uluslararası sürücü belgesi” tanımları eklenecek.

Yasayla, bu konudaki ulusal mevzuat uluslararası mevzuata uyumlaştırılıyor; böylece sürücüler, yurtdışına çıkışlarında uluslararası sürücü belgesi almak zorunda kalmayacak. Türkiye’deki sürücü belgelerinin AB ve e-Devlet normlarına uygun bir yapıya kavuşturulması ve sürücü belgelerinin elektronik ortamda merkezi sistemle kişiselleştirilerek ilgililerine teslimi öngörülüyor.

Sürücü belgesi sınıfları, belge sahiplerine sürme yetkisi verilen motorlu araçların cinsleri, özellikleri, sürücü belgelerinin şekli, içeriği ve verilmesine ilişkin hususlar ile Uluslararası Sürücü Belgesi’nin verilmesine dair usul ve esaslar yönetmelikte belirlenecek.

SÜRÜCÜ BELGELERİ SÜRELİ OLACAK

Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçların dışındaki araçları sürmeleri yasak olacak. Bu fıkra hükmüne aykırı hareket eden sürücüye 700 Türk Lirası idari para cezası verilecek. Bu kişilere araç kullandıran araç sahibine de tescil plakası üzerinden aynı miktarda idari para cezası kesilecek.

Sürücü belgeleri süreli olarak verilecek. Yenilenen sürücü belgelerinden harç alınmayacak. Geçerlilik süresi dolan sürücü belgesi ile araç kullanan sürücüye 343 TL trafik idari para cezası verilecek ve sürücü belgesi geri alınacak.

Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süre ve şartlara aykırı olarak araç kullananlara da her seferinde 343 TL ceza uygulanacak.

İlkokul mezunları ehliyet almaya devam edecek.

Sürücü kurslarında teorik eğitimini tamamlayan sürücü adaylarının teorik sınavları yazılı ya da elektronik ortamda Milli Eğitim Bakanlığı’nca yapılacak.

 SÜRÜCÜ SERTİFİKASI

Kanuna göre, Jandarma teşkilatının motorlu araç sürücüsü ihtiyacını karşılamak üzere; illerde il jandarma komutanlıklarının teklifi, valinin onayı; merkez teşkilatı için harekat başkanının teklifi, kurmay başkanının onayı ile jandarma subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile Jandarma Okullar Komutanlığı’nda öğrenim gören öğrencilere sürücü belgesine dönüştürülmek üzere motorlu taşıt sürücüsü sertifikası verilecek. Sürücü belgesi sınavları, Jandarma Genel Komutanlığı’nca belirlenen sınav sorumluları tarafından yapılacak.

İş makinesi sürücülerinin eğitimleri ve sınavda başarılı olanların belgeleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nca veya bakanlıkça yetkilendirilen kurumlarca verilecek.

Sürücü belgesi sahibi kişide sağlığı bakımından sürücülüğe engel aşikar bir değişikliğin görülmesi ve tespiti halinde, trafik görevlilerince sürücü belgesi geri alınabilecek, kişinin sağlık kuruluşlarında muayenesi istenecek.  Sağlık şartları bakımından sürücülüğe engel bir halinin olmadığı veya mevcut olan bu halin daha sonra ortadan kalktığı sağlık raporuyla tespit edildiği takdirde, sürücü belgesi kişiye iade edilecek.

Trafik idari para cezaları, Maliye Bakanlığı’na bağlı muhasebe birimlerine, vergi dairelerine ve yetkilendirilen banka ve PTT aracılığı ile ödenebilecek.

Trafik idari para cezası karar tutanağı düzenleyen personel, tahsilat yapamayacak.

İlk defa sürücü belgesi alanlar, en az bir yıl süre ile aday sürücü olarak kabul edilecek.

Getirilen yeni düzenlemeler nedeniyle ehliyetlerini zorunlu olarak yenileyecek kişilerden masraf olarak 15 lira alınacak.

28 ŞUBAT MAĞDURLARI

28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmasında atama sayısı sınırlaması uygulanmayacak.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, kamulaştırmayı yapan idarece kamulaştırma amacına uygun tesisat, yapı veya donatı yapılıp en az beş yıl kullandıktan sonra bu ihtiyacın ortadan kalkması nedeniyle kamulaştırma amacında kullanılmayan taşınmazlar önceki mal sahibi veya mirasçılarına iade edilmeyecek. Bu taşınmazların kamulaştırma amacı dışında idarece tasarruf edilmesi halinde, önceki mal sahibi veya mirasçıları tarafından idareden herhangi bir hak, bedel veya tazminat talebinde bulunulamayacak.

Baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, demiryolu, liman ve havaalanı gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararı, kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu mahalle veya köy muhtarlığında 15 gün süre ile asılmak suretiyle ilan edilecek. Kamu yararı kararının ilan süresinin bitiminden itibaren, kamulaştırılacak taşınmazlar üzerine yapılan sabit tesisler ile dikilen ağaçların bedeli, kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmayacak. Taşınmazlardaki bu sınırlama ilan tarihinin bitiminden itibaren 5 yılı geçemeyecek.

Resmi Gazete’de yanlışlıkla “Çağlıyancerit” olarak yayımlananan Kahramanmaraş’ın ilçesinin adının “Çağlayancerit” olarak değiştiriliyor.

BDDK YETKİLİ OLACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) banka kartı ve kredi kartlarının yasa dışı bahis ve şans oyunlarında kullanılmasını önlemekle yükümlü ve yetkili olacak.

Bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle devam eden her türlü incelemeler veya adli ve idari soruşturmalar sonuçlanıncaya kadar destekleme ödemelerinin yapılmaması amacıyla konulan ödeme yasakları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na başvurulması halinde kaldırılacak.

Genel idare hizmetleri sınıfında yer alan kadrolara asaleten veya vekaleten atanan ve Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nde fiilen çalışan doktor, diş hekimi ve eczacılara en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 700’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilecek.

Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitime tabi tutulan adaylar sigortalı sayılacak.

3 AYLIK YENİ SÜRE

Yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden, Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlayan ve yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamladığı halde 12 Ekim 2012 tarihi itibariyle borçlanma hakkını kullanmamış olanlara da 3 aylık yeni bir müracaat süresi tanınacak.

Herhangi bir nedenle KKTC’de bulunan ve Türk vatandaşı olan genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetleri yurt dışında sağlanabilecek. Sağlanan sağlık hizmetlerinin kurumca karşılanacak bedelleri yurt içinde sözleşmeli sağlık hizmet sunucularına ödenen tutarı geçemeyecek. Ödenen tutarı geçen kısım, kişilerin kendilerince karşılanacak.

Sağlık Bakanlığı’nın uygun görüşü üzerine yurt içinde tedavisinin yapılamadığı tespit edilen kişilerin, sağlık hizmetleri yurt dışında sağlanacak. Ancak, SGK’ya gönderilen sağlık hizmetleri faturalarında yer alan işlem bedellerinin ayrıntılı belirtilemediği durumlarda, söz konusu fatura bedelinin yüzde 50’si SGK tarafından, kalan yüzde 50’si ise kişilerin kendi kurumlarınca karşılanacak.

 SAYI SINIRLAMASI OLMAYACAK

28 Şubat sürecinde disiplin cezası nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden göreve alınmalarında sayı sınırlaması kaldırılıyor.

Türkiye Jokey Kulübü’nün tahakkuk ettirilen kamu payı borçları ödeninceye kadar yatırım ve işletme giderleri üst sınırı yüzde 23 olarak uygulanacak. Kamu payı borçları nedeniyle yapılan ödemeler hesaplanan kamu payından mahsup edilecek.

ŞANS OYUNU

İlgili mevzuat çerçevesinde şans oyunu tertip etme hak ve yetkisine sahip kurum ve kuruluşlar, kendi görev alanına giren suçların internet ortamında işlendiğini tespit etmeleri halinde, bu yayınlarla ilgili olarak erişimin engellenmesi kararı alabilecek. Erişimin engellenmesi kararı, uygulanmak üzere Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı gönderilecek.

 DAĞITILAN VAKIFLAR

Kiraya verilen veya tahsis edilen Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıf taşınmaz mallarının, yangın, hırsızlık ve doğal afetlere karşı, kullananları tarafından Genel Müdürlük adına sigortalanması zorunlu olacak.

1 Ocak 1990 tarihinden bu düzenlemenin yayımı tarihine kadar dağılmasına veya dağıtılmasına karar verilen yeni vakıfların hayatta bulunan kurucularının birlikte başvurusu üzerine, vakfın adı ve amacı aynı olmak kaydıyla, bin lira kuruluş malvarlığı tahsis edilerek yeni bir vakıf kurulabilecek. Kurulan bu vakıflar, kanunla kurulan vakıf statüsünde sayılmayacak.

Dağıtılan vakfın Genel Müdürlüğe intikal eden ve hali hazırda Genel Müdürlük tarafından tasarruf edilen taşınmazları, yeni kurulan vakfa mahkeme siciline tescilinden itibaren üç ay içinde devredilecek.

 ÖSYM OKULLARI EVRAK SAKLAMA YERİ OLARAK KULLANACAK

ÖSYM, ihtiyaç duyması halinde başvuru, tercih, sınav evrakının tanzimi ve benzeri sınav hizmetlerine yönelik geçici işlerde önlisans, lisans ve lisansüstü diploma programlarına kayıtlı öğrencileri kısmi zamanlı olarak çalıştırabilecek. Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilere 1 saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen günlük brüt asgari ücretten fazla olmayacak.

ÖSYM, sınav yaptığı yerleri, sınav evrakı saklamak, başvuru merkezi veya sınav koordinatörlüğü hizmetlerini yürütmek için de kullanabilecek.

ÖSYM’nin sınavlarında bireysel veya toplu olarak kopya çeken kişilere, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında ÖSYM tarafından yapılan sınavların soru ve cevapları hakkında başvuru yapılamayacak

 YÜRÜRLÜĞÜ ERTELENİYOR

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda yapılan değişiklikle, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli görevlendirmesinin yürürlük tarihi değişiyor.

Buna göre, bu zorunluluklar, kamu kurumları ile 50’den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Temmuz 2016; 50’den az çalışanı olan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için 1 Ocak 2014 yılında yürürlüğe girecek.

 HALKA AÇIK ŞİRKETLERE YÖNETİCİ ATAMA

Sermaye Piyasası Kurulu; halka açık ortaklıkların yönetim kurullarında, yönetim kurulu üyelerinin tamamının veya bir kısmının görev süresinin dolması veya üyeliklerinin boşalması sebebiyle yönetim kurulu toplantı yeter sayısının sağlanamaması ve görev süresi dolan veya üyeliği boşalan yönetim kurulu üyelerinin yerlerine görev sürelerinin bitimini veya üyeliğin boşalmasını takip eden 30 gün içerisinde yeni yönetim kurulu üyelerini seçmek üzere, genel kurulca yeni üyeler seçilinceye veya başka üyeler atayıncaya kadar görev yapmaları için, yönetim kurulu toplantı yeter sayısını sağlayacak asgari sayıda yönetim kurulu üyesini resen atayacak. Atanacak üyede, kurulun kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlama şartı aranacak.

Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri, SPK tarafından atama yapılıncaya kadar görevine devam edecek. SPK, resen atama sonucunda geriye kalan boş üyelikler için, kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan, boş üye sayısının 3 katı kadar kişiyi halka açık ortaklığın ortaklarından aday göstermelerini talep edecek. Kurul bu talebini, pay oranlarını dikkate alarak belirleyecek ve bu esaslara uygun olarak atama yapacak.

Olağan genel kurul toplantısını kanuni süresi içerisinde üst üste iki hesap dönemi içerisinde yapmayan ve yönetim kurulu üyeleri kısmen veya tamamen SPK tarafından atanan halka açık ortaklıklarda genel kurulun yetkileri, Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından kullanılabilecek.

Elektrik Piyasası Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, rüzgar enerjisine dayalı üretim faaliyeti için başvuruları uygun bulunmuş, ancak yükümlülüklerini yerine getiremediğinden dolayı başvurusu reddedilmiş tüzel kişilerin;  maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma başvurması halinde; ilgili tüzel kişilere önlisans verilecek.

DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI

Maliye Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede de değişiklik yapılarak, Defterdarlık Uzman Yardımcılığı’na atanabilmek için Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan genel şartlara ek olarak, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bakanlığın görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak gerekecek.

Vergi incelemesine yetkili olanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra 3 yıl süreyle, görevden ayrılış tarihi itibariyle son 3 yıl içinde nezdinde inceleme yaptıkları mükellefler veya bu mükelleflerin veya ortaklarının idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunduğu ya da nüfuzu altında bulundurduğu kurumlarda herhangi bir görev veya iş alamayacak. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında sözleşme düzenleyemeyecek.

Avrupa Birliği Bakanlığı, ihtiyaç duyulan il merkezlerinde temsilcilik açabilecek. Bu temsilciliklerin açılması kararında, Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

TÜRKİYE ULUSAL GENÇLİK KONSEYİ KURULUYOR

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’da yapılan değişiklikle, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Türkiye Ulusal Gençlik Konseyi kuruluyor.

Konsey, gençlerin sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda topluma aktif katılımlarını ve kişisel gelişimlerini sağlayacak, gençlik alanında üretilecek politikalara katkıda bulunacak, ulusal ve uluslararası çalışma ve projeler uygulayacak. Konseye, gençlik alanında faaliyette bulunan dernekler, vakıflar, federasyonlar, konfederasyonlar, gençlik kulüpleri ve benzeri organizasyonlar üye olabilecek

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda, aile ve sosyal politikalar uzmanı ve uzman yardımcıları, denetçileri ve denetçi yardımcıları; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda, sanayi ve teknoloji uzmanı ile uzman yardımcısı istihdam edilecek.

EXPO 2020’ye ev sahipliği yapacak kentin belirlenmesi amacıyla 2013 yılında Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu’nda yapılacak seçimlerde, İzmir’in ülke adına sürdürdüğü adaylığının başarıyla sonuçlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere EXPO 2020 İzmir Yönlendirme Kurulu kurulacak.

KAYMAKAM ADAYLARI

Kaymakam adaylığı yazılı sınavına daha önce mülakatta 3 defa başarısız olanlar katılamayacak.

Kanunun yürürlüğü girdiği tarihe kadar, 65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesizlere, yersiz ya da fazla ödenmiş aylıklar nedeniyle çıkarılan borç ve para cezaları ile bunlara ilişkin faizler silinecek. Sözkonusu kişilerin haklarında herhangi bir idari, adli ya da icra takibi yapılmayacak.

18 yaş üstünde olan, başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde engelli olduklarını sağlık kurulu raporu ile kanıtlayan, herhangi bir geliri bulunmayan kişilerden, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nca muhtaç olduklarına karar verilenlere, muhtaçlık hali devam ettiği sürece, 4860 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak. 18 yaşını tamamlamış engellilerden, talep etmesine rağmen, Türkiye İş Kurumu tarafından işe yerleştirilememiş olanlar için de 3240 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımından bulunacak tutarda aylık bağlanacak. Nafaka bağlanmış ya da bağlanacak olan kişiler, bu düzenlemenin kapsamı dışında olacak.

ENGELLİ YAKINLARI

18 yaşını tamamlamamış engelli olan yakınlarının bakımını üstlenenlerden, geliri, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık tutarın asgari ücretin üçte 1’inden daha az olanlara, 3240 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımında bulunacak tutarda aylık bağlanacak. 18 yaşını tamamlamamış engelli aylıklarında, engeli yakını da genel sağlık sigortası kapsamına alınacak.

Engellilik oranı, bu kanuna göre aylık bağlanması gereken oranın altına düşenler ile belirlenen aylık ortalama gelir tutarından fazla gelir elde etmeye başlayanların aylıkları kesilecek.

Aylık almaya hak kazanacak şekilde engelli olduğunu belgeleyen çocuklardan yetim aylığı alanların geliri, engelli olması nedeniyle ödenecek aylıktan daha düşük ise aradaki fark Hazine tarafından kapatılacak.

YURTDIŞINA SÜREKLİ ATAMA 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda daire başkanı veya daha üst görevlerde bulunanlar ile bakanlık ve SGK’da mesleğe sınavla girmiş olanlardan yeterliklerini aldıktan sonra en az 7 yıl çalışmış olanlar, yurtdışına sürekli olarak atanabilecek. Yurtdışı görev süresi en çok 3 yıl olacak ve bakan onayıyla bir yıl daha uzatılabilecek.

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kadrolarında görev yapan tabiplere, yaptığı hizmetler esas alınarak en yüksek memur aylığının yüzde 400’ünü geçmemek üzere ek ödeme yapılabilecek.

Köylerde ve mezralarda yapılacak konut, imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar, bakkal, manav, berber, köy fırını ve kahvesi, lokantası, büfeler ve kooperatif binası gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmayacak. Ancak muhtarlıktan yazılı izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari özelliklere uygun olması zorunlu olacak.

BAKANLIĞA TAHSİS EDİLECEK

Mera, yaylak ve kışlakların geçici yerleşim yeri olarak uygun görülen kısımları, valilikçe bu amaçla kurulacak komisyon tarafından tespit edilecek. Bu yerlerin ot bedeli alınmaksızın tahsis amacı değiştirilerek tapuda Hazine adına tescilleri yapılacak. Bu taşınmazlardan kamu hizmetleri için gerekli olanların dışındakiler, talep sahiplerine bedeli karşılığında 29 yıla kadar tahsis edilecek. Bu yerlerde yapılacak yapılar kat adeti ikiyi, yapı inşaat alanı 200 metrekareyi geçemeyecek.

Mera, yaylak ve kışlakların, turizm merkezleri ile kültür ve turizm gelişim bölgeleri kapsamında kalan kısımları, ot bedeli alınmaksızın tapuda Hazine adına tescil edilecek ve kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı’na tahsis edilecek.

Meteroloji Genel Müdürlüğü’nde çalıştırılmak üzere meteroloji uzmanı ve uzman yardımcısı istihdam edilecek.

AÇIKTAN ATANACAKLAR

Kapatılan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı tarafından 14 Haziran 1997 tarihinde yapılan personel sınavını kazanıp memur olarak atanan ancak daha sonra idari yargı kararı sonucunda devlet memurluğundan çıkarılan kişiler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na başvurmaları ve aranan şartları kaybetmemiş olmalarıhalinde, bakanlığın taşra teşkilatının durumlarına uygun memur kadrolarına herhangi bir sınırlamaya tabi olmaksızın açıktan atanacak.

KAMUYA 2 BİN 827 KADRO

İlgili kanun ile borçları yeniden yapılandırılan il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlar, 2013 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitlerini son taksit ödeme süresinde ödeyebilecek; bunlar için gecikme zammı uygulanmayacak.

Spor Genel Müdürlüğü’ne 2 bin 500, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na 200, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’ne 100, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na 25 kadro ihdas edilecek. Maliye Bakanlığı’na da 2 vergi denetim kurulu başkan yardımcısı alınacak.

 YETKİ BAKANLIKTA 

Arazi kullanımı ve yapılaşmada sadece mekansal strateji, çevre düzeni ve imar planları kararlarına uyulacak. İmar Kanunu’nun istisnası olan alanlarla korumaya yönelik diğer özel kanunlara tabi alanlara ilişkin alt kademe planların onay, askı ve kesinleşme işlemlerini yapmaya, yaptırmaya ve değiştirmeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkili olacak.

Alt kademe planlar, üst kademe planların kesinleşmesinden itibaren en geç 1 yıl içinde ilgili idarece üst kademe planlara uygun hale getirilecek. Aksi halde, üst kademe planları onaylayan kuruluşlar, alt kademe planı en geç 6 ay içinde uygun hale getirecek ve resen onaylayacak. Bu sürede ruhsat işlemi, yürürlükte olan uygulama imar planına göre gerçekleştirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları veya plan müellifleri, ilgili kurum ve kuruluşlardan plana ilişkin görüş alacak. Görüş 30 gün içinde bildirilecek, etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması gereken hallerde ilave 30 gün süre verilecek. Bu sürede görüş bildirilmezse plan hakkında olumsuz görüş bildirilmediği kabul edilecek.

Kentsel asgari standartlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda çevre düzeni planıyla belirlenebilecek. Uygulamaya ilişkin kararlar yörenin koşulları, parselin bulunduğu bölgenin genel özellikleri, yapının niteliği ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik, çevreye etkisi dikkate alınarak ve ölçüleri verilerek Bakanlıkça belirlenen esaslara göre uygulama imar planında belirlenecek.

KÖYLERDE EV PANSİYONCULUĞU

Büyükşehir yasasına göre, mahalleye dönüşen nüfusu 5 binin altındaki yerlerde köylerde yapı yapılmasına ilişkin esaslar uygulanacak. Köylerde bulunan konutlarda iş yeri açma ve çalışma izni alınarak, ev pansiyonculuğu yapılabilecek. Kamuya ait bir yaya veya taşıt yoluna cephe sağlanmadan yapı inşa edilemeyecek, parsel oluşturulamayacak. Yapılaşma özellikleri, mimari dokusu açısından önem taşıyan köylerde, bu özellikleri korumak, geliştirmek ve yaşatmak için köy tasarım rehberleri hazırlanabilecek.

Köylerde ve kırsal özellik gösteren yerlerde yapıların etüt ve projeleri, ilgili idarenin veya Bakanlığın mimar ve mühendislerince hazırlanabilecek. Bu yerlerde Bakanlık tarafından enerji verimli, iklim duyarlı ve ekolojik özellikli plan ve projeler hazırlanabilecek ya da uzun vadeli krediyle desteklenebilecek.

TMMOB ONAYI KALKIYOR

Harita, plan, etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar dışında meslek odaları dahil başka bir kurum veya kuruluşun vize ve onayına tabi tutulamayacak, tutulması istenemeyecek. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların büro tescilleri iptal edilemeyecek, yenilenmesi hiçbir şekilde geciktirilemeyecek. Müelliflerden bu hükmü ortadan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemeyecek. Böylece, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası Birliği’nin (TMMOB) plan ve projelerde vize ve onay yetkisi kaldırılıyor. İdarelerce onaylanmış, mevcut durumu gösteren halihazır haritalar, parselasyon planları ile teknik ve idari düzenlemeleri içeren planların değişiklik ve revizyonlarında ilk müellefin görüşü ve izni aranmayacak.

YÜZDE 15’İNİ GEÇEMEYECEK

İdareler, Bakanlıkça belirlenen esaslara göre mimari estetik komisyonu kuracak. Komisyon, yapıların ve onaylı mimari projelerin özgün fikir ifade edip etmediğine karar vermeye yetkili olacak. Özgün fikir ifade etmeyenlerde yapılacak değişikliklerde ilk müellefin görüşü aranmayacak.

Özgün fikir ifade eden mimari eser ve projelerde, eserin bütünlüğünü ve estetik görünümünü değiştirmemek şartıyla teknik, yönetsel ve kullanım amaçlı zorunlu değişiklikler, müellifin izni aranmadan yapılabilecek. Bu durumda ilk müellif tarafından talep edilecek telif ücreti, ilgili meslek odasınca belirlenen mimari proje asgari hizmet bedelinin, tamamlanan yapılarda yüzde 20’sini, inşaatı süren yapılarda yüzde 15’ini geçemeyecek.

 ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ CAZİBE MERKEZİ

Kanunla, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve organize sanayi bölgeleri, cazibe merkezleri haline getiriliyor.Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelleri bu bölgeler içerisinde indirimli olarak uygulanacak.Yapı denetimi hizmeti için yapı denetim kuruluşuna ödenecek hizmet bedeli, yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilecek. Bu bedel, yapı yaklaşık maliyetinin yüzde 1,5’inden az olamayacak. Hizmet bedeli oranı, yapım süresi iki yılı aşan iş için yıllık yüzde 5 artırılacak ve yapım süresi iki yıldan daha az olan işler için yıllık yüzde 5 azaltılacak. Bu bedele, katma değer vergisi ile yapı denetim kuruluşu tarafından talep edilen, taşıyıcı sisteme ilişkin olmayan malzeme ve imalatlar konusunda yapı müteahhidince yaptırılacak olan laboratuvar deneylerinin masrafları dahil olmayacak.

Yapı denetim kuruluşu, yapı sahibinden başka bir ad altında, ayrıca hiçbir bedel talebinde bulunamayacak. Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde yer alan tüm yapılar için yüzde 75 indirimli uygulanacak.

MERKEZE DÖNÜP BAKANLIKTA ÇALIŞABİLECEKLER

Dışişleri Bakanlığı veya diğer kamu kurum ve kuruluşları mensupları arasından büyükelçi atananlar, merkeze döndüklerinde bakanlıkta çalışabilecek.  Bu kişiler, bakanlıktaki görevleri süresince büyükelçi unvanını kullanmaya devam edecek ve meslek mensubu olanlar arasından büyükelçiliğe atananlarla aynı hükümlere tabi olacak.

Memurluktan ya da açıktan daimi temsilciliğe atananlar da merkeze döndüklerinde Dışişleri Bakanlığı’nda çalışabilecek ve büyükelçi unvanını kullanmaya devam edecek

Maliye 1.5 yıl önce yaptığı denetimde gemi yapımı sektörünün şimdiye kadar ödemediği KDV’leri cezalarıyla birlikte ödemelerini istemişti. Torba yasayla bundan vazgeçilecek.
100 bin patrona… 100 bin patrona müjde.Kesinleşmiş vergi alacakları yeniden yapılandırılacak. İhtilaflı alacaklarda mükellef ilk derece mahkemede dava açmışsa anaparanın yüzde 50’sinden vazgeçilecek. Mükellef bu davayı kazanmışsa anaparının yüzde 80’i silinecek, kaybetmişse anapara aynen kalacak, faizler, cezalar silinecek. Bu düzenleme Maliye’nin davalık olduğu yaklaşık 100 bin kişiye ilgilendiriyor.
Denetimden kurtuluş geliyor. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, verdikleri yıllık beyannamelerinde vergiye esas alınan matrahlarını, 2006 için yüzde 30, 2007 için 25, 2008 için yüzde 20 ve 2009 için yüzde 15 oranlarından az olmamak üzere artırdıkları takdirde, yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesine tabi tutulmayacaklar.
Sigorta prim borçları yeniden yapılandırılacak. Taksitle ödeme imkânı sağlanacak.

Yüksek Yargı’ya “Yaş” Ayarı

Geçen hafta Meclis’ten geçen başka Torba Yasa’nın içerisine sıkıştırılan bir maddeyle Danıştay ve Yargıtay üyeliklerine seçilebilmek için “ 20 yıl hakimlik ve savcılık yapmış olmak” şartı getirildi.

Yüksek Yargı üyeliği için, 20 yıllık fiili hizmette bulunma şartı “acaba yargı içerisinde birilerinin önünü kesmek için bürokrasideki birileri tarafından siyasetçilere yutturulmuş bir madde midir?” sorusunu akla getirdi.

Hakim ve savcı sınıfında olmayıp, Cumhurbaşkanı tarafından dışarıdan yapılacak atamalarda 15 yıllık şart korundu.

Düzenlemeye göre, Yargıtay ve Danıştay’a seçilme koşullarına haiz olanlar, ancak 1993 yılı ve öncesinde göreve başlamış hakim ve savcılar. Demek oluyor ki, 1993 yılından sonra göreve başlayan hakim ve savcılar Yüksek Yargı üyeliğine atanmayacak.

20 yıllık şartına haiz, bu hakim ve savcıların birçoğu da CHP’nin iktidar ortağı olduğu Mehmet Moğoltay ve Seyfi Oktay’ın bakanlığı döneminde göreve başlamış hakim ve savcılardır.

Torba Yasa’nın içerisine bu maddeyi monte edenler, mevcut yargı içerisinde birtakım grupları tasfiye etmeyi amaçlıyorlar. Ancak, tasfiye etmek istedikleri kişilerin yerine tercih edilen grubun doğru tercih olmadığını bilmeleri gerekir.

Açıkça dile getirmeseler de, Yüksek Yargıya seçilme yaşını düzenleyen maddenin, cemaatin önünü kesmek için yapıldığı bir gerçektir.

 

About admin